1920x400_Varepito_zsűri
1920x400_Megújult gyermekintézmények
varepito_2022
Összefoglaló
2022_varepito_WEBOLDAL_visszatekinto_3.png
previous arrow
next arrow
Shadow

Hogyan pályázzunk?

Az alábbi lépésekben összefoglaljuk az online pályázás folyamatát.

  1. Gondold végig, mit szeretnél pontosan felújítani?

(Tetőcserére van szükséged, esetleg a hőszigeteléssel vannak gondok, vagy éppen új kéményrendszert szeretnél?)

  1. Mindenképp beszélj szakemberrel, kivitelezővel, aki segíthet a pályázandó termékkörnek meghatározásában!
  2. Nézd át, hogy az elképzelésednek megfelelően lehet-e pályázni olyan termékre, amilyenre szükséged van!
  3. ÉS MOST KÖVETKEZIK AZ EGYIK LEGFONTOSABB LÉPÉS!! A termékek többségénél a felajánló cégtől ajánlatot kell kérned. A Pályázható termékek oldalon találod a felajánló cégeket, a cégek aloldalain pedig tájékoztatást találsz arról, hogy az adott cég termékére hogyan lehet pályázni. Ha ajánlatot kell kérned, azt az adott cég aloldalán található ajánlatkérő formula segítségével teheted meg. Pályázatodat csak az egyedi árajánlat birtokában tudod feltölteni.
  4. Amíg vársz az árajánlatra, kezdd el a többi feltöltendő dokumentum gyűjtését és készíts fotókat a teljes épületről és az épület felújítandó részéről! (a fotóknak nagy méretűeknek kell lennie: 300 dpi, legalább 1 Mb)

A fontos dokumentumokat itt találod!

  1. Ha minden dokumentummal rendelkezel, akkor a Várépítő pályázat oldalon kattints a több helyen elérhető Pályázom gombra.
  2. Töltsd ki a pályázó adatait, töltsd fel a dokumentumokat, képeket és ha szükséges, az árajánlatot is!
  3. Beküldés gomra kattintva rögzítsd a pályázatodat!
  4. Most következik egy szintén fontos feladat. Megadott e-mail címedre kapott válasz levelet, amelyben pályázatod adatait foglaltuk össze, nyomtasd ki, írasd alá az intézmény vezetőjével és 2022. május 9-ig add fel postán! (Címünk: Build-Communication Kft, 2040 Budaörs, Szabadság út 117.)

Ez az egyetlen dokumentum, amelyet postáznod kell!

Sikeres pályázást kívánunk!

 

A Várépítő pályázaton való részvétel feltételei

A pályázó intézmény/önkormányzat/alapítvány/szervezet építési tevékenységét 2022-2023-ra tervezi, amelynek megvalósításához szüksége van a felajánló cégek által gyártott termékekre.

Az intézménynek /alapítványnak/szervezetnek mellékelnie kell a beruházás megvalósításához szükséges egyéb pénzügyi források szándéknyilatkozatait, illetve a beruházás megvalósításának pénzügyi tervét.

Erre azért van szükség, mert a bíráló bizottság látni szeretné, hogy az elnyert termék valóban be is tud épülni. Pl. akár néhány raklap tetőcserép szállítása költséges, beépítése pedig szakértelmet kíván. Mindehhez a pályázónak bizonyítani kell megfelelő önerőt, ami alapján a zsűrinek bizonyítottnak kell látnia, hogy a pályázó képes a szállítást, kivitelezést finanszírozni.

Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet pályázatát a bíráló bizottság pozitívan ítéli meg, az építőanyagok átadásának idejére a pályázónak rendelkeznie kell a megvalósítandó beruházás hatósági engedélyével. (Amennyiben az az előírások, törvények értelmében szükséges).

A benyújtott online pályázatnak minden előírt dokumentumot tartalmaznia kell!

A készpénzért már megvásárolt termék értéke abban az esetben sem igényelhető vissza, ha a pályázó a már megvásárolt terméket a zsűri döntése alapján megnyeri.

A megnyert termékek készpénzre semmilyen módon nem válthatóak.

A beadási határidő után érkező, vagy hiányos pályázatot a bíráló bizottságnak nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a bíráló bizottság kérésére történhet. Az alaki vagy tartalmi feltételeknek nem megfelelő pályázatokat a bíráló bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

 

A bíráló bizottság munkájáról, döntéséről

A Várépítő pályázat az elmúlt 15 évben – nem csupán a mi, de a pályázók véleménye szerint is – azon kisebb nagyobb beruházások támogatójává vált, amelyekre nehéz más forrásból támogatást szerezni.

A bíráló bizottság a pályázó által tervezett beruházás célját figyelembe véve, minden tényezőt mérlegelve dönti el, hogy mely pályázat megvalósítását támogatják termékeikkel a felajánló cégek.

Közhely: de a bíráló bizottságnak minden évben nehéz dolga van

A bíráló bizottság a pályázat mellékleteként benyújtott, tervező által hitelesített anyagkiírás és a kitöltött pályázati űrlap szerint állapítja meg az átadásra kerülő anyagok mennyiségét, amely a termékenként pályázott összes anyagmennyiség minimum 50%-át, maximum a teljes anyagmennyiséget teheti ki.

A bíráló bizottság döntését 2022. májusában hozza meg, amelyről minden pályázót júniusban e-mailben és írásban értesítünk.

 

Az elnyert építőanyagok átvétele, elszállítása, felhasználása

Az odaítélt építőanyagok elszállítására jogosító iratokat a nyertesek 2022. júniusban ünnepélyes keretek között vehetik át.

Ha a tervezett beruházáshoz szükséges hatósági engedély, az elnyert termékek átvételére jogosító dokumentumokat csak abban az esetben veheti át az intézmény, amennyiben a beruházás megkezdéséhez szükséges engedély ekkor már rendelkezésre áll.

Amennyiben nem áll rendelkezésre, a termékek átvételére jogosító dokumentumok az engedély megszerzése és a pályázat kiírójának történő bemutatása után vehetőek át.

A nyertes pályázókkal a megnyert terméket felajánló cégek adományozási- és referenciaház-szerződést kötnek, amely biztosítja számukra, hogy az elkészült projektekhez kapcsolódó épületek nevét és képét referenciaként saját kommunikációjukban felhasználhassák.

Adományozás szerződés minta

Referenciaház szerződés minta

Az építőanyagokat a pályázó intézménynek/alapítványnak/szervezetnek legkésőbb 2022. december 31-ig át kell vennie.

Az átvétel helye a felajánló cég által meghatározott földrajzi hely, általában a felajánló telephelye. Az elnyert építőanyagok elszállításáról a legtöbb felajánló cég esetében a nyertesnek kell gondoskodnia, költségét finanszíroznia, kivéve, ha ezzel kapcsolatosan a nyertes a felajánlóval másként meg nem állapodik.

Amennyiben a nyertes a zsűri által megítélt termékeket nem tudja 2022. december 31-ig átvenni, elesik a támogatástól, kivéve, ha a felajánló cég erről másként nem dönt! Amennyiben a nyertes előre látja, hogy bármilyen oknál fogva nem tudja a határidőig az elnyert termékek elszállításáról gondoskodni, az esetleges későbbi elszállítást a felajánló cég kapcsolattartójával szükséges egyeztetnie, így arra kizárólag a felajánló cég engedélyével van lehetőség.

 

Az átvett anyagok felhasználásnak ellenőrzése

Az átvett anyagokat a pályázó kizárólag a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használhatja fel. Ennek ellenőrzését az építkezés ideje alatt szükség esetén engedélyezi a termékeket felajánló cégnek, a pályázatot kiíró cég vagy képviselője megbízottjának.

Amennyiben az intézmény/alapítvány/szervezet az átadott építőanyagot nem a pályázat tárgyát képező beruházás megvalósítására használja, a pályázó az átadott anyagok ellenértékéről kiállított számlát 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.

 

Pályázati elszámolás

A 2022. évben elnyert termékek beépítésével a pályázóknak 2023. december 31-ig kell a Várépítő pályázat kiírója felé elszámolni.

Ennek folyamata és a szükséges dokumentumok a pályázati elszámolás oldalon találhatóak.

Amennyiben a nyertes pályázó a munkálatokat a díj átvételét követő év december 31-ig nem kezdi meg, erről a tényről köteles a pályázat kiíróját írásban értesíteni és abban jelezni a beruházás várható kezdési és befejezési időpontját. A pályázó köteles a díj átvételét követő december 31-ig a beruházásról, annak akkori állapotáról fotódokumentációt tartalmazó „Pályázati megvalósulási jelentést” küldeni a kiírónak. Amennyiben e kötelezettségének a pályázó nem tesz eleget, úgy a terméket felajánló cég az elnyert termék ellenértékét kiszámlázza a pályázó felé, aki köteles a számlát 8 napon belül kiegyenlíteni.

A „Pályázati megvalósulási jelentést” e-mailben az info@varepitopalyazat.hu címre kell elküldeni, vagy postai úton az alábbi címre:

Build-Communication Kft.
Fóris Barbara
2040 Budaörs, Szabadság út 117/a.

Image

Közösségi oldalaink

Várépítő pályázat – az építőipar egyetlen jótékonysági összefogása

Minden apró segítség lehetőség, hogy megújuljon egy intézmény!

A Build-Communication Kft. Várépítő pályázat néven 2010-ben első alkalommal írta ki pályázatát gyermekintézmények és műemlékek számára, amely azzal a céllal jött létre, hogy integrálja az építőipari cégek felajánlásait, emellett összefogja és szervezze a felajánlott termékek pályázati úton történő kiosztását.

 

Adatkezelés - Várépítő pályázat (varepitopalyazat.hu)

Jelen oldal tulajdonosa és üzemeltetője a Build-Communication Kft. 

(Budaörs Office Park, Budaörs 2040, Szabadság út 117. A épület, fsz. 6, adószám: 14598681-2-13, cgszám: 13-09-125525)
Ismerkedjen meg adatkezeléssel kapcsolatos szabályainkkal.
A Várépítő pályázatra történő jelentkezéssel kapcsolatos speciális adatkezelési szabályok a pályázat benyújtását szolgáló pályázati űrlapon olvashatók.